Tellstick Classic

Inledning

Detta projekt startade av en slump då jag snubblade över en 433-MHz-sändare från svenska Telldus. Eftersom jag sedan tidigare har några fjärrströmbrytare som jag misstänkte skulle gå att styra med Tellsticken, chansade jag och beställde tellsticken.

Tellsticken fungerade mycket riktigt med Kjells Luxorparts-brytare, men eftersom det inte var helt lätt att hitta information om hur man skulle konfigurera upp telldusd i Linux för att få USB-stickan att fungera tänkte jag att jag skulle skriva ner och förhoppningsvis spara lite jobb för andra budget-hem-automatiserare.

Hårdvara

Installation av telldus-core

Eftersom förfarandet för att bygga och installera telldus-core beror på linuxvariant lämnar jag det som en övning åt läsaren. Men jag kan konstatera att Arch Linux och dess community åter igen briljerar. Ett kommando

pacaur -S telldus-core-git

var allt som krävdes för att installera i Arch.

Konfiguration – tellstick.conf

Nästa steg är att konfigurera upp “controller” och “devices” i /etc/tellstick.conf.

Här är min konfigurationsfil som exempel.

user = "nobody"
group = "uucp"
deviceNode = "/dev/ttyUSB0"
ignoreControllerConfirmation = "false"

controller {
 id = 1
 type = 1
 serial = "A7029M7K"
}


device {
 id = 1
 name = "Vardagsrummet"
 protocol = "risingsun"
 model = "codeswitch"
 parameters {
 house = "A"
 unit = "1"
 }
}

Efter att man startat / startat om telldusd så kan man sen testa sin konfiguration med:

tdtool --on 1
tdtool --off 1

Home Assistant

Home Assistant installerade jag mest för att snabbt få ett webfrontend för att tända och släcka. Efter installationen var allt som behövdes att man la till följande i konfigurationsfilen (och sen omstart av hass).

tellstick:

light:
 platform: tellstick